I dag støpes det gulv til nytt garderobebygg. Dette skoleåret kommer det til å være byggeaktivitet på skolen. Det skal bygges ny bygg for praktisk naturbruk: stall, ridehall, gartneri, fjøs for ku og sau samt verksteder. Byggprosjektet kommer til å pågå hele skoleåret fram til sommer / skolestart 2019. Vi ser fram til at skolen framstår i ny og tidsmessig stand! Byggeprosjektet kommer dessverre også til å gi oss utfordringer i og med at vi må finne midlertidige løsninger når bygg blir revet eller skal bygges om. Dette vil gi både elever og ansatte utfordringer det kommende skoleåret. Alle må være innstilt på å finne løsninger på de utfordringene som oppstår

av Åtland, Kristin, publisert 11. januar 2019 | Skriv ut siden