2015 er utpekt av FN til det internasjonale året for jord og jordsmonn. 30 april ble jordåret markert på skolen i regi av Fylkesmannen sin landbruksavdeling og skolen. Vi fikk besøk av Øystein Haugerud. Han er kanskje den person som har best kunnskap om jord i Norge - han delte den villig med seg til naturbrukselevene og andre frammøtte på arrangementet. Han forklarte på en engasjerende måte om livet i jorda og hva vi må tenke på for å ta vare på denne ikke-fornybare ressursen slik at vi kan produsere mat mm. også i fremtiden.

Se link til skog+landskap:
 

av Åtland, Kristin, publisert 28. april 2015 | Skriv ut siden