Facebook Logo

Få innblikk i hva som skjer på Søgne vgs. fra vår Facebook-side

Vi ønsker å bruke denne nettsiden til å nå ut med informasjon om bl.a. alle våre fagtilbud, informere om rutiner i skolehverdagen, samt gi en oversikt over kontaktinformasjon til skolens ansatte.

 

De nesten daglige nyhetssakene fra skolens mange aktiviteter legges derimot fortløpende ut på vår side på Facebook. 
Vår Facebook-side er åpen for alle og det er i utgangspunktet ikke nødvendig å ha egen facebook-profil for å kunne lese og se disse sakene. Men dersom du allerede har en facebook profil ønsker vi at du "liker" siden vår slik at du får lettere tilgang og kan følge diskusjoner og kommentarer.

Besøk oss her https://www.facebook.com/sogne.vgs.no/

av Åtland, Kristin, publisert 28. mai 2018 | Skriv ut siden