Søknadsfrister 2019

15. januar er frist for å søke utvidet tid (med garanti for å få søknaden behandlet innen søknadsfrist for skoleplass).

1. februar er søknadsfrist for fortrinn, individuell behandling, lærekandidater og minoritetsspråklige.

1. mars er ordinær søknadsfrist.

https://www.vilbli.no/nb/nb/vest-agder/soknadsfrister-og-inntakskalender/a/026990

 

Registrer søknaden din på vigo.no 

vigo.no er nettstedet for deg som søker videregående skole og formidling til læreplass i bedrift.

https://www.vilbli.no/nb/nb/vest-agder/registrer-soknaden-din-pa-vigo-no/a/026987

 

Svar på søknad om skoleplass.

Innen 10. juli sendes resultatet av inntaket til alle søkere
https://www.vilbli.no/nb/nb/vest-agder/svar-pa-tilbud-om-plass/a/026991

av Åtland, Kristin, publisert 29. januar 2019 | Skriv ut siden