Kaja Frøyså Utne, Nina Kaspersen og Lennart Hatlehol reiser til Haydom som skolens representanter 16 februar. De skal være der i 12 dager og bruker vinterferien til å besøke innsamlingsprosjektet som elevrådet har valgt. De samlet inn kr 23 360 som skal overleveres til Yrkesfagskole i Haydom, Tanzania med navn HAYDOM VOCATIONAL TRAINING & ENTREPRENEURSHIP CENTRE (HVTEC) Pengene går til drift av skolen og som lønn til lærere. HVTEC ble bygget for 5 år siden ved hjelp av gaver og driftes også inntil videre av gaver fra Norge.

av Kleivset, Kari Brunvatne, publisert 15. februar 2017 | Skriv ut siden