På Søgne videregående skole gir vi muligheter for:

 

Naturbruk med klima, bærekraftighet og økologi

Naturbruk med yrkesfagveien til studiekompetanse

Naturbruk med naturforvaltningsfag

Naturbruk med realfagfordypning som gir studiespesialisering

Naturbruk med hest og hovslagerfag

Naturbruk med anleggsgartnerfag

Naturbruk med landbruk og gartneri

Påbygg til studiekompetanse etter alle VG2 yrkesfag eller etter gjennomført læretid innen alle fag.

 

 

Naturbruk utvikler elevenes omtanke og respekt for dyr, natur og mennesker på svært mange områder og utfordrer, gjennom mye praksis, kreativitet, entreprenør- og skaperevne. Samtidig kommer elevene ut med kvalitetsmessig svært høy fagkompetanse innenfor en rekke fagområder.

Grønn utdanning gir deg mange muligheter framover og åpner en rekke dører til mange spennende yrker.  Mulighetene og innholdet er grundig beskrevet under overskriften ”Utdanningsprogram” øverst på siden. Klikk deg inn på de ulike fagområdene!

Skolen gir tilbud om generell og spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk (S2) kombinert med kjemi (KJ2) eller biologi (BI2). Dette gir mulighet for å komme inn på nesten alle studier i hele Norge, og i utlandet. Veterinærstudiet og studier på NMBU, Høgskolen i Innlandet og Universitet i Agder, er gode eksempler på det.

Mange opplever at å kombinere interessen for hest, jakt, husdyr eller bare natur generelt med forberedelser til studier gir svært gode resultater og en veldig trivelig skolehverdag.

Varierte undervisningsmetoder kjennetegner undervisningen. Dette skjer ofte i mindre grupper hvor teori i stor grad kombineres med praksis. Mye undervisning er utenfor teorirom, i naturen, på jordene, i stall eller ridehall, i verksteder og andre øvingshaller. Skolen gir tilbud om opplæring i bruk av tekniske kjøretøy og redskaper. Vi samarbeider tett med næringen for å få en variert praksisbruk av avanserte maskiner. Vi har lærere som har lang erfaring både fra skole og næringsliv gjør skolehverdagen praksisnær. Vi tilbyr kurs innen ulike sertifiseringer som traktorsertifikat, varme arbeider, plantevern, jegerprøve, lift og gravemaskin.

Som elev i naturbruk på Søgne videregående skole kommer du inn i et skolemiljø hvor elevene er motivert for å jobbe med skole og liker å stille krav til seg selv. En skolehverdag preget av lite mobbing, lite fravær og presist oppmøte. Elevene synes det er en selvfølge å hjelpe hverandre og gjøre skolearbeidet så godt som mulig. At skolens ansatte har forventninger til elevene, gir godt skolemiljø og gode resultater. Resultatene er gir gode muligheter videre i livet.

Skoleåret 2019/2020 vil Søgne videregående skole ha følgende tilbud:

  • Vg1 Naturbruk
  • Vg2 Hest- og hovslagerfag
  • Vg2 Landbruk og gartnerifag
  • Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsoperatørfag
  • Vg3 Studieforberedende naturbruk (Generell eller spesiell studiekompetanse)
  • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

 

av Åtland, Kristin, publisert 6. februar 2019 | Skriv ut siden