Søgne videregående skole arrangerer Åpen skole torsdag 24. januar 2019 kl 17.00-20.00 for alle som vil se og ønsker informasjon om skolens tilbud.

Vi arrangerer praktiske stasjoner hvor elever og ansatte viser og gir informasjon.

I gymsalen har vi stasjoner som viser innholdet i programfag og fellesfag. Det blir også gitt informasjon om realfagspakka med kjemi, biologi og matematikk som gir ekstrapoeng for opptak til høyere studier. Anleggsgartnere har egen stasjon i gymsalen.

 

 

Naturbruk vg1 (praktisk pakke og teoretisk pakke)

Gymsalen, utenfor hovedinngang og praksisområder

Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg vg2

Gymsalen

Hest og hovslager vg2

Stallen

Landbruk og gartnernæring vg2

Utenfor hovedinngang og inne i smådyrfjøs

Naturbruk vg3 (studiekompetanse)

Gymsalen

Påbygning til generell studiekompetanse vg3

Gymsalen

Alternativ opplæring

Gymsalen

 

På vei inn til gymsalen ønsker vi velkommen med ei lappekake og en kopp kaffe/saft.

Utenfor hovedinngangen rigger vi ei bålpanne hvor besøkende og elever kan varme seg mens de opplever skolens "stillhet" en mørk januar ettermiddag.

I de praktiske arena som stall og smådyrfjøs vil elever og ansatte gi mulighet for å oppleve dyrene.

Vi arrangerer transport mellom stall og skolens hovedbygg, det blir satt opp fakler som veivisere mellom stasjonene.

Skolen er inne i et år med stor byggeaktivitet. Det vil bli gitt informasjon om hvilke bygg vi får og hvordan de skal fungere når de står ferdig i løpet av 2019.

VELKOMMEN til OSS!

av Åtland, Kristin, publisert 9. januar 2019 | Skriv ut siden