Kulturlandskapet

Skolen har i flere år tatt del i et kulturlandskapsprosjekt. Flere av lærerne som underviser i husdyr, skog og naturforvaltning har vært involvert. Lærerne har sammen med elever planlagt og satt i verk en rekke tiltak for å ta vare på det biologiske mangfoldet.

 

av testvafno2, publisert 27. mai 2013 | Skriv ut siden