Landbruk Og Gartneri

Landbruket og gartnernæringen har viktige roller som produsenter av mat, varer og tjenester. Programfagene legger kunnskapsgrunnlag for agronomer og gartnere.

Læreplan for Vg2 landbruk og Gartneri her

Siden skoleåret 2011-12 har skolen hatt fordypning i hund og familiedyr, med hovedvekt på hund. Også andre vanlige familiedyr vil bli trukket inn i undervisningen. Rasekunnskap, fra valp til voksen hund, ulik bruk av hund, treningslære. sporarbeid og dyrevelferd er aktuelle emner.

av testvafno2, publisert 26. april 2013 | Skriv ut siden

Videre utdanningsløp: