IMG 4771

Industriteknologi er den breieste av TIP-retningene – den leder deg ut i hele 23 mulige yrkesfag. Innenfor Industriteknologi-fagene lærer du å skjære, kutte, sage, stanse, lokke og forme etter arbeidstegninger, støpe og forme materialer etter skjæreverktøy og overflatebehandle materialer etter formål. Du får også jobbe med sammenføyningsmetoder og hvordan du kan håndtere gasser og kjemikalier riktig. Ikke minst får du teste og sette sammen enkle konstruksjoner ved hjelp av stål, lettmetaller og nye materialtyper.
Programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekaniske og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser.

Vi samarbeider tett med opplæringskontorene om utplassering i faget prosjekt til fordypning og videre ut i en lærlingsituasjon.

Læreplan for industriteknologi www.udir.no/kl06/PIN2-01

 

av testvafno2, publisert 26. april 2013 | Skriv ut siden